Project week 1 - Kleuren Toggle

Opdrachten en projecten zijn een essentieel onderdeel van de Frontend developer opleiding bij Winc Academy, waarbij we als studenten zowel zelfstandig aan projecten werken als in teams van twee of meer personen.

Het project van week 1, een zelfstandig project, is het programmeren van een menu om kleuren te kiezen, waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van HTML, CSS3 en vanilla JavaScript. De nadruk bij deze opdracht ligt op het kunnen programmeren van een soepel werkende interactie met het menu in vanilla JavaScript, dus zonder gebruik te maken van bestaande frameworks. Door de lesstof van week 1 toe te passen is het mogelijk om het project tot een goed einde te brengen.

Nadat er door een docent van Winc Academy feedback gegevens is, volgt er nog een mogelijkheid de code te verbeteren, om de vaardigheden in het programmeren en ook het wijzigen van code, eventueel met behulp van Developer Tools, zo scherp mogelijk te krijgen. In de volgende projecten bouwen we immers voort op de kennis en ervaring die we reeds opgedaan hebben.

Mijn versie van de kleuren toggle. Zie ook de repo op GitHub.