Project week 2 - Filmzoeker

Opdrachten en projecten zijn een essentieel onderdeel van de Frontend developer training bij Winc Academy, waar we als studenten zelfstandig werken aan projecten en in teams van twee of meer mensen.

Het project van week 2, een onafhankelijk project, is om een ​​filmzoeker te programmeren met behulp van HTML, CSS3, vanille JavaScript en Array-functies om zoekfilters te programmeren.

De nadruk van dit project ligt op het programmeren van een filmzoeker, met filters voor specifieke filmcategorieën en optioneel een zoekveld voor zoeken op titel. Door het lesmateriaal voor week 1 en 2 toe te passen, is het mogelijk dit project succesvol af te ronden.

Na feedback van een docent van Winc Academy is er een mogelijkheid om de code te verbeteren, om onze vaardigheden aan te scherpen. Dit blijft een belangrijk onderdeel van het leerproces, aangezien de volgende projecten voortbouwen op bestaande kennis en ervaring met het schrijven van JavaScript-code.

Mijn versie van de filmzoeker. Zie ook de repo op GitHub.