Project week 3 - Takenlijst

Het project van week 3, een onafhankelijk project, omvat het programmeren van een takenlijst met behulp van HTML, CSS3, vanilla JavaScript, JavaScript Array-functies, Promises met then() en catch() en async/await met fetch() om te communiceren met een REST (REpresentational State Transfer) API om taken weer te geven, toe te voegen, te bewerken en te verwijderen.

De nadruk van dit project ligt op het programmeren van een takenlijst. Door het cursusmateriaal van de Frontend development opleiding van week 1 t/m 3 toe te passen, is het mogelijk om dit project succesvol af te ronden. Ook hier geldt, na feedback van een docent van Winc Academy, is er de mogelijkheid de code te verbeteren, om vaardigheden aan te scherpen.

API

Om een ​​preview versie mogelijk te maken heb ik een eenvoudige API in PH7 / NGINX geprogrammeerd, om de API na te bootsen die we voor het project hebben gebruikt, namelijk de Firebase-backend bij Winc Academy. De API in PHP7 / NGINX gebruikt exact dezelfde endpoints voor GET, POST, PUT en DELETE requests. Ik heb ook de vereiste CORS headers toegevoegd aan de NGINX configuratie, om requests van een ander domein te kunnen verwerken. De preview reset zichzelf iedere 5 minuten om misbruik te voorkomen.

Mijn versie van de takenlijst. Zie ook de repo op GitHub.