Reacties

Reacties zijn welkom en worden aangemoedigd op deze website, maar er zijn enkele gevallen waarin opmerkingen als volgt worden bewerkt of verwijderd:

  • Reacties die als spam of uitsluitend promotioneel van aard worden beschouwd, worden verwijderd. Het opnemen van een link naar relevante inhoud is toegestaan, maar opmerkingen moeten relevant zijn voor het onderwerp.
  • Reacties die als aanstootgevend kunnen worden beschouwd, worden verwijderd. Beledigende, bedreigende, pornografische, aanstootgevende, misleidende, smadelijke of lasterlijke inhoud is niet toegestaan.
  • Reacties die een persoon rechtstreeks aanvallen, worden verwijderd.
  • Reacties die andere posters lastigvallen, worden verwijderd. Wees respectvol tegenover andere bijdragers.
  • Anonieme reacties worden verwijderd. We accepteren alleen reacties van posters die zichzelf identificeren.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om opmerkingen die op de website zijn geplaatst zonder kennisgeving te bewerken of te verwijderen. Dit beleid kan op elk moment worden gewijzigd. Als u vragen heeft over het beleid ten aanzien van reacties, laat het dan weten door contact op te nemen.